OCHRANA SOUKROMÍ: Zásady ochrany osobních údajů

 1. Obecná ustanovení
  1. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek Muuvo, dále jen strana, je Muuvo s.j. , působící pod jménem Muuvo Aneta Ludyga s.j. ul. Rychla 18, 41-948 Piekary Śląskie, NIP: 498-026-90-60, dále jen správce a také prodávající. Správce můžete kontaktovat na e-mailové adrese office@muuvo.eu na telefonním čísle +48 507 98 38 28 nebo poštou na adrese ul. Rychla 18, 41-948 Piekary Śląskie.
  2. Osobní údaje kupujícího (nebo jiné osoby zajímající se o výrobky a služby nabízené prodávajícím), dále jen „zákazník“, jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném toku těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen „RODO“), ze dne 10.5.2018 ochrany osobních údajů a zákona ze dne 18.07.2002 o poskytování elektronických služeb.
  3. Správce se zvláštním úsilím chrání zájmy osob, jejichž osobní údaje se týkají, zejména zajišťuje, aby shromážděné údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem, shromažďovány pro označené, oprávněné účely a nepodléhají dalšímu zpracování neslučitelných s těmito účelymi věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro něž jsou zpracovávány a uchovávány ve formě umožňující identifikaci osob, s nimiž se vztahují, a to po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu zpracování.
  4. Administrátor používá technická a organizační opatření, aby zajistila, že zpracovávané osobní údaje jsou chráněny před nebezpečím a chráněnými kategoriemi dat, zejména chrání data před neoprávněným přístupem, které provádí neoprávněná osoba, zpracovávají v rozporu s příslušnými zákony a změnami , ztrátu, poškození nebo zničení.
  5. Veškeré formuláře používané k poskytování osobních údajů zákazníkem jsou umístěny v zabezpečené části webu zabezpečené certifikátem SSL. Díky tomu jsou osobní údaje šifrovány a nelze je číst neoprávněnými osobami.

 

 1. Cíle a rozsah zpracování osobních údajů

 

 1. Osobní údaje klienta jsou zpracovávány tak, aby:
  1. příprava nabídky pro klienta – právní základ: čl. 6 par. 1 lit. b RODO,
  2. plnění smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem – právní základ: Umění. 6 par. 1 lit. b RODO,
  3. provádění marketingových aktivit včetně propagace produktů a služeb nabízených prodávajícím včetně poskytování zpravodajské služby – právní základ: čl. 6 par. 1 lit. RODO,
  4. plnění závazků vůči třetím osobám v souvislosti s dohodou uzavřenou mezi prodávajícím a zákazníkem (včetně převodu údajů o prodeji pro účely vypořádání se spolupracujícími subjekty) – právní základ: čl. 6 par. 1 lit. f RODO,
  5. plnění zákonných povinností správce, zejména vyplývajících z ustanovení daňového zákona, ustanovení o záruce za vady a záruky – právní základ: čl. 6 par. 1 lit. c RODO,
  6. šetření možných nároků nebo obhajoba proti takovým nárokům správcem – právní základ: čl. 6 par. 1 lit. f RODO.
 1. Správce zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo, adresu (ulici, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, zemi).

 

 1. Příjemci osobních údajů.
  1. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje zákazníka převedeny na třetí osoby, jako jsou: účetní kanceláře, poskytovatelé IT služeb, spolupracující subjekty, provozovatelé elektronických plateb, advokátní kanceláře, kurýrní společnosti.
  2. Převod osobních údajů zákazníka na třetí osobu probíhá pouze za účelem přípravy nabídky pro zákazníka, plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, plnění závazků prodávajícího vůči třetím osobám souvisejících s touto smlouvou, plnění právnických povinností správce, kteří v daném případě po předchozím souhlasu objednatele provádějí nároky související s uzavřenou smlouvou nebo prováděním marketingových činností.
  3. V případě Zákazníků, kteří používají elektronické platby prostřednictvím služeb rychlého placení, převede Správce shromážděné osobní údaje Klientů na platební zprostředkovatele vybrané Zákazníkem a pouze v rozsahu, který je pro Zákazníka nezbytný k uskutečnění plateb přes něj.
  4. V případě Zákazníků, kteří používají službu doručování zakoupeného zboží, poskytne Správce shromážděné osobní údaje zákazníků v rozsahu nezbytném pro doručení dopravci vybranému Zákazníkem.
 1. nároky zákazníka

Poskytování osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, je však nutné uzavřít s Prodávajícím smlouvu a následně ji provést. Po ukončení kontraktu